Rein de Jong, Brocade: ‘Na decennia van evolutie komt er weer revolutie in netwerktechnologie’

Rein de Jong, sinds kort verantwoordelijk voor de salesactiviteiten van netwerkaanbieder Brocade in de Benelux, is afkomstig uit de storagewereld. Wat hem opvalt, is hoe weinig er de afgelopen decennia veranderd is op het gebied van netwerktechnologie. “Als je een datacenter-specialist 20 jaar geleden had ingevroren, dan had hij moeite gehad om de datacenter- of storagetechnologie van nu te herkennen. Had je hetzelfde gedaan met een netwerkspecialist, dan had die bijna alle toegepast technologie kunnen plaatsen en er mee kunnen werken.”

Oplossingen voor netwerkvisualisatie

Er is, kortom, vrij weinig veranderd in de onderliggende technologie op netwerkgebied. Daarmee doelt De Jong niet op de steeds hogere snelheden die behaald  worden met technologie zoals koper (xDSL), kabel en glasvezel. Hij doelt vooral op de inrichting van de netwerkinfrastructuur, het ‘ijzer’, ofwel de hardware die gebruikt wordt voor specifieke netwerkfuncties. Brocade werkt op dat gebied aan de virtualisatie van het beheer over het netwerk en van het ijzer in het netwerk; Software Defined Networks (SDN) en Network Functions Virtualization (NFV).

Mooie buzzwoorden, weet De Jong, waar alle netwerkleveranciers het afgelopen jaar mee zijn gaan strooien. “Vergelijk het met een begrip als de cloud een paar jaar geleden. Dat is ook deels afgedaald van hype naar realiteit. Brocade is wat voorzichtiger dan veel andere partijen in het zwaaien met buzzwoorden. Technologie zoals SDN en NFV heeft tijd nodig om doorontwikkeld te worden naar het stadium waarin je er daadwerkelijk iets mee kan.”

Dat stadium is overigens bereikt. De eerste, meer volwassen oplossingen op het gebied van netwerkvirtualisatie zijn uit de testfase en worden al toegepast. Voor Brocade is dat de recent geïntroduceerde Vyatta Controller, gericht op een centrale controle van het netwerk, ongeacht het soort apparatuur (dus los van merk of ouderdom van apparatuur) en ongeacht of het fysieke of gevirtualiseerde apparatuur is.

Misverstanden over netwerkvirtualisatie SDN en NFV

Volgens De Jong zijn er nog vrij veel misverstanden over SDN en NFV en worden de begrippen vaak op de grote hoop gegooid. Er zit echter een groot verschil tussen. SDN is gericht op de beheerslaag, terwijl NFV specifiek gaat om virtualisatie van functies binnen het netwerk (virtual machines), zoals switches, routers, load balancers en firewalls. SDN opereert dus enkele niveaus hoger dan NFV, hoewel het doel in beide gevallen vergelijkbaar is: meer flexibiliteit en schaalbaarheid.
Beide vormen van virtualisatie zijn ook los van elkaar toepasbaar. Zo kan een SDN-controller zoals de Vyatta worden ingevoerd als een eerste stap in verdere virtualisatie van het netwerk. De Jong: “SDN voorkomt dat apparatuur in het netwerk individueel beheerd en geüpdatet moet worden. In de praktijk is dat nu een grote bottleneck die veel tijd en geld kost en niet efficiënt is.“

SDN toepassen betekent volgens De Jong dat er één centrale beheerstool is, die alle afzonderlijke elementen in het netwerk ongeacht het merk of de versie kan controleren en updaten. Dat levert een veel grotere beheersefficiency op. SDN moet je dus zien als een orchestratielaag op het netwerk, die zowel tot een lagere capex als opex moet leiden.

Datavirtualisatie in stappen

NFV is volgens De Jong een heel waardevol instrument voor cloud-aanbieders, aangezien ze daarmee ook hun eigen netwerkinfrastructuur flexibeler en schaalbaarder kunnen maken. Netwerkcapaciteit kan zo op basis van relatief generieke netwerkapparatuur gevirtualiseerd worden, zodat er een soort pool ontstaat waaruit de benodigde virtuele functies gehaald kunnen worden, al naar gelang de vraag en verandering daarin.
Waar SDN een eerste stap kan zijn in netwerkvirtualisatie, waarbij legacy-infrastructuur nog gebruikt kan worden, is NFV de volgende stap. Die kan gezet worden wanneer het netwerk of delen er van aan vervanging toe zijn. “Dit is in feite de grootste stap, want er wordt niet langer purpose built apparatuur ingezet. Dat is een enorme stap, een revolutie die breekt met de praktijk van de afgelopen twee decennia. Uitrollen, updaten en opschalen gaat veel eenvoudiger en sneller. In de meeste gevallen zal SDN eerder worden ingezet dan NFV, omdat je zo al deels de voordelen van netwerkvirtualisatie kunt behalen zonder de kosten van volledige vernieuwing. Zeker bij operators met hun grote netwerken kan dat op korte termijn tot een fors lagere opex leiden.”

Open standaarden als basis

De open standaarden van OpenStack en OpenDayLight zijn geïntegreerd in de Vyatta SDN controller. Het OpenDaylight Project is een door de branche ondersteund open source platform bedoeld om SDN- en NFV-toepassingen op te baseren. De SDN controller van Brocade kan toegepast worden in elk soort netwerk, stelt De Jong. “Zowel operators als bedrijfsnetwerken vormen onze doelgroep, maar de sweet spot zit toch bij grotere bedrijven zoals cloudaanbieders, datacentra, enterprises en ISP’s.”

Ambitieuze doelstellingen kunnen Brocade daarbij niet ontzegd worden, gezien de verwachting van De Jong dat Brocade op dit gebied de nummer 1 aanbieder voor datacentra denkt te worden. Daarbij ziet De Jong de combinatie die het bedrijf biedt van SDN- en NFV-toepassingen met de eigen Ethernet fabric technologie als een belangrijke toegevoegde waarde.
Dat netwerktechnologie volgens De Jong is achtergebleven bij datacentertechnologie, blijkt onder meer aan de vaak hiërarchische opbouw van klassieke ethernet-architectuur. Als er in één laag van het netwerk iets fout gaat, heeft dat vaak gevolgen voor elke andere laag. Daardoor ontstaan snel opstoppingen en is er sprake van minder performance.

Van SAN- naar ethernet fabrics

De vanuit de storage-activiteiten ontwikkelde ethernet fabrics vormen samen met virtualisatie en centralisatie van het netwerkbeheer (SDN, Software Defined networks) en virtualisatie van de netwerkapparatuur en -functies (NFV, Network Functions Virtualisation) de drie pijlers waarop Brocade de volgende generatie netwerken wil bouwen, zowel voor operators (carriernetwerken) als de netwerken in datacentra (voor onder meer ISP’s en bedrijven).

Ethernet Fabrics zijn nieuwe, ‘platte’ netwerken speciaal zijn ontwikkeld voor gevirtualiseerde datacenters. Zij combineren volgens Brocade de herkenbaarheid van traditionele Ethernet-netwerken met de betrouwbaarheid en snelheid van fabric-technologieën zoals Fibre Channel. Brocade is al 15 jaar actie in de ontwikkeling van fabric-technologie, onder meer voor de storage-markt. Het bedrijf heeft de naar eigen zeggen eerste Ethernet-fabric-technologie op de markt gebracht in 2013 met zijn Brocade VCS Fabric-technologie. Dit platform biedt onder andere centraal beheer van de netwerktechnologie in het datacentrum, integratie met virtualisatie-oplossingen zoals virtual machines (gevirtualiseerde servers, desktops etc.) en ondersteunt SDN.

“Wij zijn op storagegebied begonnen met het ontwikkelen van fabric-technologie, Storage Area Networks die grote voordelen bood ten opzichte van de traditionele inrichting van storagenetwerken. Het bood een hoge mate van business continuity. Wij zijn onze SAN-fabrics gaan vertalen naar datacenternetwerken, waar ethernet fabrics er kort door de bocht voor zorgen dat data altijd op de plaats van bestemming aankomt, ongeacht verstoringen op een van de netwerklagen.”

Hoewel Brocade een relatief kleine installed base heeft bij klanten voor netwerktechnologie, ziet De Jong dat niet als een nadeel om bij nieuwe klanten binnen te komen. “Wij hebben veel minder te verliezen dan de grotere netwerkaanbieders bij de vertaalslag naar virtualisatie, hoeven veel minder de overstap te maken van hardware naar NFV-technologie.”

Geen Haarlemmerolie

Op het laatst wil De Jong nog wat nuances aanbrengen. Hij benadrukt dat SDN, NFV, ethernet fabrics, zowel los als in combinaties, geen Haarlemmerolie zijn en dus dé oplossing voor elk netwerk. Ook verwacht hij niet dat elke organisatie met een netwerk de komende jaren al zal overstappen op virtualisatie van het netwerk.

“Het feit dat er veel over wordt gesproken, is nooit een garantie geweest voor een daadwerkelijke aanschaf. Maar het is wel een feit dat na twee decennia van evolutie, er op netwerkgebied weer een revolutie gaande is. Er komt de komende paar jaar een kantelpunt aan, waarbij er een kritische massa ontstaat van organisaties die de overstap naar netwerkvirtualisatie hebben gemaakt of gaan maken. Zelf zullen wij over een paar jaar ook echt nog geen softwarebedrijf zijn, maar we groeien wel onafwendbaar die kant op.”

Auteur: Martijn Kregting
Bron: Telecompaper